top of page

PRIVACY VERKLARING

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

DEEP BOLD studio kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van DEEP BOLD studio, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DEEP BOLD studio verstrekt. DEEP BOLD studio kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

1.1 Uw voor- en achternaam

1.2 Uw adresgegevens

1.3 Uw telefoonnummer

1.4 Uw e-mailadres

1.5 Uw IP-adres

1.6 Uw foto’s

 

2. WAAROM HEEFT DEEP BOLD studio GEGEVENS NODIG?

DEEP BOLD studio verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan DEEP BOLD studio uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit fotografische dienstverlening.

 

3. HOELANG BEWAART DEEP BOLD studio UW GEGEVENS?

DEEP BOLD studio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Uw foto's die na de fotoshoot gemaakt zijn worden 3 maanden bewaard en de foto's die U zelf heeft uitgekozen en die bewerkt zijn worden altijd bewaard. Zo kunt U altijd Uw foto's opnieuw opvragen wanneer U deze om technische redenen bent verloren. De foto's worden verwijderd wanneer U DEEP BOLD studio daartoe verzoekt of wanneer DEEP BOLD studio wordt beëindigd.

 

4. GEGEVENS DELEN MET ANDERE

DEEP BOLD studio verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

5. HET IN KAART BRENGEN VAN WEBSITEBEZOEK

Op de website van DEEP BOLD studio worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DEEP BOLD studio gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

6. PORTRETRECHT

DEEP BOLD studio mag foto's en video's waar U kenbaar op staat uitsluitend met uw toestemming gebruiken op onder andere de website en social media. Deze toestemming vraagt DEEP BOLD studio na de shoot. Voor publicaties ed. zal DEEP BOLD studio U ook altijd benaderen. Let op! Portretrechten gelden niet voor dieren. Deze foto's mogen ten alle tijden door DEEP BOLD studio gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden.

 

7. COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van de website worden cookies gebruikt door een aantal diensten en plugins. 

7.1 WIX

Deze website is gemaakt via WIX. Wix slaat uw IP-Adres op en verzameld data voor de bezoekersaantallen, welke pagina's veel bezocht worden, via welke website U op de website van DEEP BOLD studio bent gekomen, ed. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. 

 

8. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deepboldstudio.comDEEP BOLD studio zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

9. BEVEILIGEN 

DEEP BOLD studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DEEP BOLD studio maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft gekregen dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DEEP BOLD studio verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met DEEP BOLD studio via info@deepboldstudio.com. www.deepboldstudio.com is een website van DEEP BOLD studio.

DEEP BOLD studio is als volgt te bereiken:

Postadres en vestigingsadres: Koningin Julianastraat 260, 7415 GS in Deventer.

Telefoon: +31 623 66 67 72.

E-mailadres: info@deepboldstudio.com

bottom of page